www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Zapraszamy po odbiór Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Szanowni Państwo,

Wszystkich studentów, którzy złożyli wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej od dnia jutrzejszego, tj. od 8 listopada zapraszamy po jej odbiór do Dziekanatu, od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Uczelni. Przypominamy jednocześnie, że przy odbiorze legitymacji  należy okazać dowód opłaty za jej wykonanie. 

Strefa studenta