www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Szanowni Absolwenci!

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór

DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

LICENCJACKICH

I MAGISTERSKICH

 

Godziny pracy Dziekanatu w sierpniu:

14.08.2019 r. w godzinach 08.00 – 16.00

16.08.2019 r. w godzinach 09.00 – 14.00

19.08.2019 r.  w godzinach 08.00 – 16.00

20.08.2019 r. – 23.08.2019 r. w godzinach 08.00 – 17.00

26.08.2019 r. – 30.08.2019 r. w godzinach 08.00 – 17.00

 

Strefa studenta