www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Ogólnopolskie sympozjum „Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego” 11 maja 2018 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na Ogólnopolskie sympozjum
„Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego”

przewodniczący: dr Antoni Stańczyk

11 maja 2018 r.      w godz. 11.00 – 14.00

Miejsce sympozjum: Sala konferencyjna MCDN Tarnów ul. Nowy Świat 30

Organizator:  Tarnowska Szkoła Wyższa

Współorganizator: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, 
                               Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Program sympozjum

Gaude Mater Polonia – Chór

 Dynamical Properties of Solids „A Little Fugue” – Chór (utwór okolicznościowy kom. Piotr Zieliński)

Rektor TSzW dr Franciszek KozaczukOtwarcie sympozjum – Znaczenie informacji przestrzeni dzieła muzycznego dla rozwoju społeczeństwa  

Dr hab. prof. UMFC Jagna DankowskaPrzestrzeń dzieła muzycznego w świetle wybranych koncepcji filozoficznych

Dr hab. prof. UMFC Katarzyna Szymańska – StułkaPrzestrzeń dzieła muzycznego w analizie i interpretacji badań prowadzonych

Prof. dr hab. Piotr Zieliński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Politechnika Krakowska – Kształtowanie systemu tonalnego jako przykład spontanicznego łamania symetrii

Dr inż. Marcin Majka, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN , Kraków – Osobliwości percepcji bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych: konsekwencje zasady nieokreśloności.

Dr hab. prof. KUL Jacek Łapiński – Fizykalno – informacyjne komponenty pola

Dr Antoni Stańczyk TSzW – Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego – informacja o wynikach badań

Dyskusja

Zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum należy dokonywać telefonicznie: 14 657 10 55 wew. 12

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

 

Strefa studenta