www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Zapraszamy na Konferencję „Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka”

 Szanowni Państwo !

Zapraszamy na konferencję edukacyjno – naukową

„Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka”

24 maja 2018 r.

Godz. 10:00

Miejsce:  Tarnowska Szkoła Wyższa – Sala Konferencyjna OHP

ul. Mościckiego 27, 33 – 100 Tarnów

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.45  –    Rejestracja uczestników

9.45 –10.00 –    Otwarcie konferencji

10.00- 10.25 –  Ratowanie woli życia – prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – Dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

10.25 –10.40 – Dylematy zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży – dr Włodzimierz Adam Brodniak – Sekretarz naukowy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

10.40 – 10.55 – Problematyka samobójstwa i profilaktyka zachowań suicydalnych wśród dzieci
i młodzieży
– dr Małgorzata Nagórska – adiunkt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

10.55 – 11.15 – Samobójstwo wśród młodzieży szkolnej. Aspekty kryminologiczne – dr Dorota Semków Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; dr Karol Bajda – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

11.15 – 11.30 –  Diagnoza potrzeb ucznia w kontekście pracy nauczyciela – prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany – b. kierownik Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Profesor wielu uczelni pedagogicznych w Polsce.

11.30 – 11.45 – Czynniki ryzyka zachowań samobójczych na przykładzie wybranych krajów europejskich – dr nauk med. Wojciech Kwietniewski Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

11.45 – 12.05 – Część pokazowa dotycząca udzielania pierwszej pomocy w przypadku zamachów samobójczych przez pracowników ratownictwa medycznego – mgr Witold Duda – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Państwowego Ratownictwa Medycznego
w Krakowie

12.05 – 12.20 – Przerwa kawowa

12.20 – 12.40 – W obronie honoru, czy w poczuciu winy? Samobójstwa oficerów i konspiratorów w okresie wojen. Analiza suicydalno – historyczna – prof. zw. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej

12.40 – 12.55 – Samobójstwo w refleksji etyczno – społecznej – Ks. dr Wiesław Matyskiewicz – adiunkt Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.55  – 13.10  – Profilaktyka zachowań suicydalnych. Ujęcie socjologiczno – pedagogiczne – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk Politechnika Rzeszowska

13.10 – 13.30 – Obraz ciała, a depresyjność wśród młodzieży w świetle przeprowadzonych badań na terenie Tarnowa – mgr Inga Prusak – psychoterapeuta Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie

13.30 – 13.45 – Uwarunkowania samobójstw młodzieży w kontekście wybranych koncepcji
dr Rafał Sztembis – adiunkt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

13.45 – 14.30  – Panel dyskusyjny  

14.30 – Zakończenie konferencji

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

Strefa studenta