www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Oferta studiów podyplomowych, które będą prowadzone w naszej Uczelni w nowym roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że do dnia 26.10. br. istnieje możliwość dołączenia do grup słuchaczy, którzy podjęli w naszej Uczelni studia podyplomowe na kierunkach:

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

2. Przygotowanie pedagogiczne,

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),

4. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

5. Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach;

Zajęcia na każdym z w/w kierunków prowadzone są także metodą e-learningową.

W sprawie rekrutacji zapraszamy do kontaktu: telefonicznego 14 657 10 55 wew.15 lub 12, mailowego: uczelnia@tszw.edu.pl, osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jak do nas trafić? Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

 Zapraszamy też do kontaktu on-line za pomocą formularza kontaktowego http://www.tszw.edu.pl/podyplomowe/

Strefa studenta