www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Zapisy na Praktyczne Doskonalenie Zawodowe

Zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz Psychologia  na szkolenie w Bibliotece Pedagogicznej, ul. Nowy Świat 30 w ramach realizacji przedmiotu Praktyczne Doskonalenie Zawodowe (10pkt). Proszę o dokonanie zapisu w Dziekanacie TSzW, na wybrany dzień (2, 9, 16 marca, godzina 9.30 d0 11.00).

Strefa studenta