www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wyniki ocen dla studentów Psychologii z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej.

Szanowni Studenci Psychologii,

przesyłamy uzupełnienie ocen z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej

                        Diagnoza psychologiczna          Metodologia badań psychologicznych                      Podstawy pracy empirycznej

 1881                             +3                                                  +3                                                                              +3

 1910                               5                                                     5                                                                                  5

 1861                               4                                                     4                                                                                 4

 1915                                4                                                     4                                                                                 4

1924                                +4                                                  +4                                                                              +4

 1956                               +3                                                    +3                                                                             +3

 1970                                4                                                     4                                                                                 4

 1949                                +3                                                 +3                                                                               +3

1711                                  +4                                                   +4                                                                              +4

 1983                                   3                                                    3                                                                                  3

 

                                 

Strefa studenta