www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wyniki egzaminu z Podstaw Zarządzania

Wyniki II terminu egzaminu z Podstaw Zarządzania u dr Bożeny Szołtysek z dnia 01.03.2019 r.

Nr albumu Ocena
1679 bdb
1696 bdb
1699 bdb
1701 bdb
1704 bdb
1708 bdb
1712 bdb
1720 bdb

Strefa studenta