www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Osoby, które uzyskały 75% (zdały) egzamin z języka angielskiego i są zwolnione z zajęć języka angielskiego:

1922

1911

1792

1746

1765

1747

1872

1821

1737

1743

1756

1740

1805

1925

1951

1771

1825

1868

1853

1826

1844

Osoby, które przystąpiły do egzaminu ale nie ma podanych powyżej ich numerów albumów nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

Studentów studiów magisterskich ten egzamin nie obowiązuje.

Strefa studenta