www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wyniki egzaminu z Elementów prawa !!!!

Wyniki egzaminu z Elementów prawa u mgr Karoliny Lemańskiej

Kosmetologia

1938 4,5
1875 3
1850 3,5
1922 5
1957 3,5
1953 4
1872 5
1933  
1888 3,5
1869 4
1853 5
1851 5
1856 3,5
1943 4,5
1868 4
1961 4,5
1867 4,5
1909 4,5
1885 5
1917 5
1860 4,5

Pedagogika

1914 5
1859 5
1901 4,5
1942 3
1912 4,5
1941 4
1895 4,5
1971 4,5
1894 4
1902 4,5
1899 3
1929 4,5
1852 3
1847 4
1878 3,5
1848 4,5
1897 4
1936 4
1918 3,5
1911 5
1963 3,5
1984 5
1908 4
1932 3
1980 3
1958 3

Pedagogika specjalna

1866 3
1855 4
1937 3
1871 4,5
1981 3
1900 3
1846 4,5
1877 4
1893 4,5
1884 3,5
1921 3
1874 3
1892 4
1978 4

Strefa studenta