www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład Pana Rektora dr Antoniego Stańczyka na Politechnice Krakowskiej- współpraca pomiędzy Uczelniami.

W dniu 4 grudnia br. Rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej dr Antoni Stańczyk wygłosił dla studentów Wydziału Fizyki Politechniki Krakowskiej wykład pt. „Koncepcja czasu muzycznego. Ruch a czas.”  Wydarzenie to jest elementem współpracy pomiędzy Tarnowską Szkołą Wyższa a Uczelnią krakowską.

 

Strefa studenta