www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład otwarty Pana dr. Martina Dahl ” Zarządzanie przez jakość w aspekcie zmian” – 5.02.2018 r. godz. 16:00 – 19:00 w siedzibie Uczelni, sala wykładowa nr 1

SZANOWNI PAŃSTWO !

Studenci i słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej, w dniu 5 lutego br. zapraszamy na wykład Pana dr. Martina Dahl „Zarządzanie przez jakość w aspekcie zmian”, wykład rozpocznie się
o godz. 16: 00, w sali wykładowej nr 1.

Pan Martin Dahl jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce, wykładowcą Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz w Fachhochschule Munster – Fachbereich Wirtschaft (Niemcy), gdzie prowadzi zajęcia na temat przemian politycznych i społeczno – gospodarczych w Europie Środkowo – Wschodniej po 1989 r.

Strefa studenta