www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wydział Zamiejscowy w Ostravie (Republika Czeska) Tarnowskiej Szkoły Wyższej

SZANOWNI PAŃSTWO !

Uprzejmie informujemy, iż Tarnowska Szkoła Wyższa otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2017 r. na utworzenie
w Ostravie (Republika Czeska) zamiejscowej jednostki organizacyjnej Tarnowskiej Szkoły Wyższej pod nazwą: Wydział Zamiejscowy w Ostravie,

 jednocześnie

Wydział Zamiejscowy w Ostravie decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2017 r. otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika specjalna”.

!!!

Strefa studenta