www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wyniki wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów !!!

 

Drodzy studenci!

 

W dniach od 12 do 27 października br. 2019 roku zostały przeprowadzone w Tarnowskiej Szkole Wyższej wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Po zakończeniu wyborów Komisja powołana Zarządzeniem Rektora TSzW dokonała otwarcia urny i policzyła głosy. Szczegółowe informacje na temat nowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów znajdują się na tablicach ogłoszeń w Uczelni. Zwycięzcom gratulujemy!

 

 

Strefa studenta