www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wspomaganie dziecka/ucznia w jego inicjatywie, wiedzy, dociekaniu, poszukiwaniu

Cel warsztatów:

Poznanie różnych sposobów realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych   i dydaktycznych oraz prowadzenia diagnozy dziecka/ucznia.

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 15

Cena: 300 zł

 

Strefa studenta