www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ELS

Szanowani Państwo,

poniżej można pobrać wniosek o wydanie legitymacji studenckiej ELS.  ELS jest dokumentem poświadczającym „status studenta” uczelni wyższej.

 Posiadanie elektronicznej legitymacji jest dobrowolne.  

Osoby zainteresowane wydaniem takiej legitymacji muszą złożyć wniosek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.  

 

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ TSZW

 

Osoby, które w czasie rekrutacji złożyły 2 zdjęcia w wersji papierowej nie muszą dołączać do  wniosku zdjęcia papierowego, ale muszą złozyć zdjęcie 

elektroniczne (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)

Strefa studenta