www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA WSZYSCY STUDENCI!!! Test kompetencyjny z technologii informacyjnej

Szanowni studenci roczników:

I rok Pedagogika

I rok Pedagogika specjalna

I rok Kosmetologia

II rok Pedagogika

II rok Pedagogika specjalna

II rok Kosmetologia

III rok Pedagogika

III rok Pedagogika specjalna

III rok Kosmetologia

uprzejmie informujemy, że w dniu 22.09.2017 r, (piątek) oraz 29.09.2017 r. (piątek) o godz. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 będzie możliwość przystąpienia do testu wiedzy o technologii informacyjnej. Test ten będzie zawierał materiał odpowiadający umiejętnościom sprawdzanym podczas egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) . Studenci, którzy zdadzą test  automatycznie zwolnieni będą z uczęszczania na zajęcia z technologii informacyjnej oraz z egzaminu końcowego z tego przedmiotu.

Jeżeli student posiada certyfikat ECDL proszony jest o okazanie takiego dokumentu w dziekanacie TSzW.

Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu lub go nie zaliczą będą  uczęszczać na zajęcia z  technologii informacyjnej zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali komputerowej bardzo prosimy o e-mailowe potwierdzenie terminu oraz godziny egzaminu: na e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl (imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, data, godzina).

Strefa studenta