www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA WSZYSCY STUDENCI!!! Test kompetencyjny z języka angielskiego

Szanowni studenci roczników:

I rok Pedagogika

I rok Pedagogika specjalna

I rok Kosmetologia

II rok Pedagogika

II rok Pedagogika specjalna

II rok Kosmetologia

III rok Kosmetologia

uprzejmie informujemy, że w dniu 21.09.2017 r, (czwartek) oraz 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 16.30 będzie możliwość napisania testu z języka angielskiego. Test ten będzie zawierał materiał leksykalno – gramatyczny na poziomie ustalonym przez Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Studenci, którzy zdadzą test będą automatycznie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego oraz z egzaminu końcowego z tego przedmiotu.

Jeżeli student posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie  B2  (lub wyższy) proszony jest o okazanie takiego dokumentu w dziekanacie TSzW.

Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu lub go nie zaliczą będą  uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego zgodnie z harmonogramem.

Strefa studenta