www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Uwaga ważna informacja dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Szanowni Państwo !!!

W związku z postanowieniami § 39 a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1498),

 

Tarnowska Szkoła Wyższa na rok akademicki 2019/2020

prowadzi rekrutację na studia II stopnia

na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

WYŁĄCZNIE dla absolwentów studiów I (pierwszego) stopnia tej specjalności.

 

 

 

 

Strefa studenta