www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA !!! Szanowni Wykładowcy, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Od dnia 09.09.2019 r. zmieniają się zasady parkowania na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Na parkingu będą mogły być zaparkowane tylko te samochody, które za przednią szybą umieszczony mają identyfikator z logo oraz pieczątką nagłówkową Uczelni. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że:

a) Państwo Wykładowcy na czas pobytu w Uczelni mogą w Dziekanacie otrzymać taki identyfikator, który przy wyjeździe z parkingu zwrócą do Dziekanatu.

b) Studenci i Słuchacze naszej Uczelni korzystający z parkingu w trakcie zajęć dydaktycznych proszeni są o napisanie na kartce kierunku studiów i zgłoszenie się do sekretariatu Uczelni w celu uzyskania pieczątki nagłówkowej. Tak przygotowaną kartkę należy umieścić za przednią szybą samochodu. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie Państwu zaparkowania samochodu podczas zajęć dydaktycznych, gdyż wszystkie pojazdy bez identyfikatorów będą miały zakładane na koła blokady z tytułu nieuprawnionego parkowania na terenie prywatnym.

Strefa studenta