www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Uwaga Studentki I rok Kosmetologia

Szanowne Studentki I roku Kosmetologii!

Przypominamy, że zaliczenie z przedmiotu Chemia kosmetyczna u dr Elżbiety Sikory odbędzie się 15 czerwca (sobota) o godzinie 14.40.

 

Strefa studenta