www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA Studenci Kosmetologii !!! Nabór na szkolenie „Nowoczesne rozwiązania zabiegowe w pielęgnacji problematycznej skóry”

Tarnowska Szkoła Wyższa we współpracy z firmą kosmetyczną „Isabelle Lancray Paris”

w dniu 19.05.2018 r. w godz. od 09.00 do 13.00

 

organizuje szkolenie pt.

„Nowoczesne rozwiązania zabiegowe w pielęgnacji problematycznej skóry”

Studenci zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o zgłoszenie tego faktu

do dnia 17.05.2018 br. w Dziekanacie lub Sekretariacie TSzW

 

pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew. 15 lub 12.

 

Istnieje możliwość zakupienia certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu w cenie 35 zł.

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

Strefa studenta