www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA! Możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 08.02.2019 r. trwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Jak co roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza priorytety wydatkowania środków KFS. W roku 2019 priorytetem numer 5 jest wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. Wzorem lat poprzednich zachęcamy wszystkich Państwa, którzy rozpoczną studia podyplomowe w naszej Uczelni do skorzystania z tej formy wsparcia finansowego. Szczegółowych informacji w tym temacie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

Strefa studenta