www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA! Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) do Rady ds. Dostępności w ramach Projektu pn. „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadający potrzebom osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie, ogłasza Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności- dalej jako „OzN”) w Radzie ds. Dostępności w ramach Programu  „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami”

 Termin składania podań: 21.02.2020 r.

W załączeniu Regulamin konkursu Regulamin konkursu na przedstawiciela studentów do Rady ds. Dostępności

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału. Państwa wiedza i doświadczenie oraz wkład w pracę Rady będą dla nas bardzo ważne w projektowaniu i przeprowadzaniu prac zmierzających do dostosowania naszej Uczelni do potrzeb osób z niepełną sprawnością. 

Strefa studenta