www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W dniu 16 października 2015 r. w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Mieliśmy zaszczyt gościć między innymi:

Pana Józefa Rojka – posła na Sejm RP

Pana Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta, którego wykład inauguracyjny „Nowy model postępowania karnego” wzbudził ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy,

także Pana Romana Łucarza – Starostę Tarnowskiego,

Księdza Zbigniewa Dudka z ramienia Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Andrzeja Jeża,

Pana Kazimierza Koprowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie,

Pana Jacka Łabno – Radnego Miasta Tarnowa,

Pana bryg. mgr inż. Krzysztofa Kurcza – Zastępcę Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie,

Księdza dr Wiesława Pieję,

Panią Mecenas Karolinę Szołtysek,

Panią Urszulę Blicharz – dyrektor Delegatury KO w Tarnowie,

Panią Angelikę Bilską w-ce Dyrektor PUP w Tarnowie,

Pana Profesora nadzwyczajnego Edmunda Juśko – Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Tarnowskiego,

Pana Tadeusza Szczeklika – Zastępcę dyrektora MCDN w Tarnowie,

Pana Tadeusza Mędzelowskiego z WSB w Nowym Sączu

oraz liczne grono dyrektorów szkół i przedszkoli z, którymi bezpośrednio współpracuje Tarnowska Szkoła Wyższa w ramach m. in. praktyk zawodowych studentów oraz innych instytucji z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Fotorelacja:

Relacja VIDEO:

Źródło filmu: Tarnowska TV – Youtube

Strefa studenta