www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Tarnowska Szkoła Wyższa podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Presovskim w Presov. W ramach umowy realizowane będą wspólne projekty badawcze w obszarach zainteresowań obydwóch Uczelni a także wymiana akademicka, administracyjna i studencka. Wspólnie podejmowane działania będą miały bezpośredni wpływ na utrzymanie standardów kształcenia i badań a także wymianę doświadczeń pomiędzy Stronami Umowy.

Strefa studenta