www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Umiędzynarodowienie formą doskonalenia jakości kształcenia w Tarnowskiej Szkole Wyższej

W dniu 23 września nasza Uczelnia gościła będzie Władze i Grono Pedagogiczne z Christian-Erns-Gymnasium w Niemczech. W ramach wizyty studyjnej nastąpi  wymiana doświadczeń w procesie kształcenia nauczycieli w Niemczech i w Polsce oraz dobrych praktyk realizowanych na gruncie kształcenia dzieci i młodzieży w obydwóch krajach. 

Strefa studenta