www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wydawnictwo

>Informacje ogólne

>Wskazówki dotyczące przygotowania prac

ZESZYTY NAUKOWE / MONOGRAFIE

>Zeszyt Naukowy Nr 1/2009 „Pedagogika Ekonomia”

>Zeszyt Naukowy Nr 1(2)/2010 „Współczesne obszary resocjalizacji”

>Zeszyt Naukowy Nr 1(3)/2011

>Monografia 1/2014 ” Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych Uczeń – Praca – Pracodawca”

>Monografia 1/2015 „Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Zeszyty Naukowe i Monografie Wydawnictwa Tarnowskiej Szkoły Wyższej mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych.
Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy TSzW, jak i autorzy zewnętrzni.

Strefa studenta