Władze uczelni

KANCLERZ

prof. nadzw. dr Bożena Szołtysek

Członek Zespołu doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw programu
"Społeczna odpowiedzialność nauki" oraz działalności upowszechniającej naukę. 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

 • Proces Boloński

 • Szkolnictwo wyższe w rozwoju regionalnym

 • Zarządzanie szkołą wyższą

dr Bożena Szołtysek

e-mail: kanclerz@tszw.edu.pl

 

REKTOR

dr Antoni Stańczyk

Zainteresowania naukowe:

 • Astrofizyka

 • Filozofia muzyki

 • Kompozycja w muzyce

 • Chórolistyka

dr Antoni Stańczyk

e-mail: rektor@tszw.edu.pl

 

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 

DZIEKAN

dr Mariola Komorowska

 

Zainteresowania naukowe:

 • Filozofia, filozofia codzienności

 • Edukacja humanistyczna

 • Zespół Aspergera

 • Surdopedagogika

Pani Prodziekan2

e-mail: dziekan@tszw.edu.pl

 

 

 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |