Władze uczelni

Kanclerz

prof. TSzW dr Bożena Szołtysek

Zainteresowania naukowe:

 • Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

 • Proces Boloński

 • Szkolnictwo wyższe w rozwoju regionalnym

 • Zarządzanie szkołą wyższą

dr Bożena Szołtysek

e-mail: kanclerz@tszw.edu.pl

 

Rektor

dr Antoni Stańczyk

Zainteresowania naukowe:

 • Astrofizyka

 • Filozofia muzyki

 • Kompozycja w muzyce

 • Chórolistyka

dr Antoni Stańczyk

e-mail: rektor@tszw.edu.pl

 

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Dziekan

dr Magdalena Peterek

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój językowy dziecka i jego zaburzenia

 • Wczesne wspomaganie rozwoju

 • Rehabilitacja osób z autyzmem

 • Surdopedagogika

dr Magdalena Peterek

e-mail: dziekan@tszw.edu.pl

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |