www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Rada patronacka

W celu zapewnienia lobbystycznej pomocy dla Uczelni oraz szerokiej współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi regionu, Rektor powołał Radę  Patronacką Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, zapraszając do udziału w niej przedstawicieli tych podmiotów oraz inne osoby fizyczne. 

 1. Grzegorz Wawryka – Burmistrz Miasta Brzeska
 2. Ryszard Ożóg – Starosta Powiatu Brzeskiego
 3. dr Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa
 4. Mieczysław Mietła
 5. Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 6. Jan Musiał – Poseł na Sejm RP
 7. Józef Rojek – Poseł na Sejm RP
 8. Edward Czesak – Poseł na Sejm RP
 9. Marian Cycoń – Burmistrz Starego Sącza
 10. mgr Maria Góra – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
 11. mgr Urszula Białka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku
 12. Józef Kaczmarczyk
 13. Ks. Prałat Władysław Pasiut
 14. Ks. Proboszcz Józef Mularz
 15. Ks. Proboszcz Józef Drabik
 16. Antoni Skurnóg – Dyrektor PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Brzesku
 17. Józefa Szczurek – Żelazko – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 18. Mirosław Niedziałkowski – Wiceprezes Oddziału Terenowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział w Brzesku
 19. Bogdan Baranek – Prezes Oddziału Terenowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział w Brzesku
 20. Anna i Kazimierz Kural – Właściciele Restauracji GALICYJSKA
 21. Wiesław Chmielarz – członek Zarządu Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Brzesku
 22. Jan Łokaj – Właściciel Gospodarstwa Hodowlanego w Lisiej Górze
 23. Bogusław Tolasz – Prezes Dyrektor Generalny Małopolskiej Wytwórni Maszyn
 24. Grzegorz Bach – Właściciel Firmy Biuro Partner
 25. mgr Maria Marek – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
 26. mgr Teresa Świerczek – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej, Filia w Brzesku
 27. mgr Jolanta Bach – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku
 28. mgr Anna Chwalibińska – Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu
 29. Edward Pabian – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „OSTOJA”
 30. mgr inż. Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego   
 31. Andrzej Stoliński – Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Szczurowa
 32. Ryszard Półtorak – Wiceprezes Zarządu CP RE Sp. z o.o.
 33. Adriana Błaszczyk – Kierownik Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

Strefa studenta