W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

Wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadający potrzebom osób z niepełnosprawnościami.

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |