Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

 

  • DIAGNOZA – pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna

  • TERAPIA

  • WSPARCIE - dla dzieci, młodzieży, rodziców, osób dorosłych

 

WYKWALIFIKOWANA KADRA SPECJALISTÓW - pedagogów, psychologów, logopedów świadczy kompleksową pomoc:

  • rodzicom którzy doświadczają trudności wychowawczych;

  • dzieciom z trudnościami w nauce czytania, pisania, zaburzeniami mowy (wady wymowy, opóźniony rozwój mowy);

  • dzieciom z zaburzeniami językowymi z powodu: niedosłuchu, rozszczepu podniebienia, porażenia mózgowego, zespołu Downa i innych wad rozwojowych

 

Prowadzone jest poradnictwo oraz terapia w ramach wczesnej interwencji logopedycznej (dla dzieci w 1 roku życia). Przy poradni działa także grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

Cennik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

  1. Diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii – 150 zł

  2.   Diagnoza logopedyczna i/lub program terapii logopedycznej – 85 zł

  3. Poradnictwo psychologiczne (pojedyncza konsultacja psychologiczna) – 65 zł

  4. Terapia logopedyczna – 65 zł

 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |