Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Od kilku lat świadczy pomoc studentom i pracownikom Uczelni, ale także rodzicom, którzy doświadczają trudności wychowawczych oraz dzieciom z trudnościami w nauce czytania, pisania, zaburzeniami mowy. 

Zadaniem Poradni jest doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podstaw psychoterapii krótkoterminowej, używania narzędzi psychologicznych i pedagogicznych oraz prowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych (w tym badań naukowych we współpracy z istniejącymi kołami naukowymi).

Realizacja powyższych zadań jest możliwa dzięki aktywności zawodowej osób-praktyków zatrudnionych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie : psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, logopedów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest również organizatorem warsztatów i szkoleń dla studentów, dzięki  czemu możliwa jest realizacja modułu praktycznego doskonalenia zawodowego oraz praktyk zawodowych.   


Poradnia czynna jest w środy i piątki w godzinach od 15:00 do 17:00.

Kontakt :  +48 14 657 10 55 wew. 1 e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |