Laboratorium Testów Psychologicznych (LTP)

Laboratorium Testów Psychologicznych funkcjonuje w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie i jest jedyną tego typu placówką w skali regionu. Stanowi centrum badań, diagnostyki i analiz psychologicznych. Laboratorium dysponuje narzędziami badawczymi, dzięki którym można wykonać szereg kompleksowych analiz w zakresie procesów poznawczych: uwagi, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych, oraz w zakresie różnic indywidualnych: inteligencji, twórczości, samokontroli, pomiaru osobowości i temperamentu

W ramach działalności Laboratorium Testów Psychologicznych prowadzone są przez studentów kierunku psychologia, pod kierunkiem opiekuna laboratorium, autorskie badania nad opracowaniem i weryfikacją narzędzi testowych.

Zasady pracy Laboratorium Testów Psychologicznych są ujęte w Regulaminie Laboratorium oraz są zgodne z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Laboratorium Testów Psychologicznych realizuje zadania :

- w zakresie praktyk studenckich na kierunku psychologia I i II stopnia oraz realizacji Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego;

- zbiera i udostępnia metody psychologicznej oraz diagnostyczne;

- przeprowadza konsultacje w zakresie metodologii badań dla studentów I i II stopnia kierunku psychologia;

- przeprowadza diagnozę psychologiczną dla wszystkich osób zainteresowanych z poza środowiska uczelnianego.

Dyżury :

Każdy piątek miesiąca (od października do czerwca) w godzinach 15:00 – 17:00; 

Opiekun LTP : mgr Grzegorz Załęski

Kontakt : +48 14 657 10 55 wew.1 w godzinach pracy Laboratorium

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |