www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kwestura

Kwestura

tel. 14 657 10 55 wew. 17
fax. 14 657 10 56
kwestura@tszw.edu.pl

Kwestura przyjmuje studentów w godzinach:
poniedziałek  – środa  – 8:00 – 16:00

piątek – 13:00 – 17:00

sobota – 8:30 – 12:30

Rachunek Uczelni:
Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów
Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta