www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Uczelnia

Władze Uczelni

STATUT TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

Rektor

dr Franciszek Kozaczuk

Zainteresowania naukowe :

 • Aspiracje i wartości nieletnich
 • Resocjalizacja skazanych
 • Przestępczość nieletnich
 • Postawy nieletnich wobec norm współżycia społecznego

e-mail: rektor@tszw.edu.pl

dyżury: sobota – 10:00 – 12:00

                piątek  – 14:00 – 16:00

 

Kanclerz

dr Bożena Szołtysek

adiunkt Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Zainteresowania naukowe:

 • Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego
 • Proces Boloński
 • Szkolnictwo wyższe w rozwoju regionalnym
 • Zarządzanie szkołą wyższą

0006

e-mail: kanclerz@tszw.edu.pl

dyżury: środa  – 14:00 – 16:00

                 sobota – 10:00 – 12:00

             

 

Dziekan

dr Magdalena Peterek 

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój językowy dziecka i jego zaburzenia
 • Taniec ludowy i współczesny
 • Beletrystyka
 • Podróże

 

e-mail: dziekan@tszw.edu.pl

dyżury: poniedziałek – 15:00 – 16:00

                 piątek – 15:00 – 18:00

                 sobota – 10:00 – 12:00

Pełnomocnik Rektora ds. Osób niepełnosprawnych

mgr Magdalena Osiak

Koordynator ds. Praktyk kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami

mgr Mariola Komorowska

 

 

Strefa studenta