www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Uczelnia

Władze Uczelni:

 

Rektor

dr Franciszek Kozaczuk

 

e-mail: rektor@tszw.edu.pl

 

 

Kanclerz

dr Bożena Szołtysek

adiunkt Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Zainteresowania naukowe:

  • Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego
  • Proces Boloński
  • Szkolnictwo wyższe w rozwoju regionalnym
  • Zarządzanie szkołą wyższą

0006

e-mail: kanclerz@tszw.edu.pl

dyżury: poniedziałek – 11:00 – 12:00

              środa – 11:00 – 12:00

              piątek – 15:00 – 16:00

 

Dziekan

dr Magdalena Peterek 

 

e-mail: dziekan@tszw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektor

ds. rozwoju kształcenia w zakresie resocjalizacji

i bezpieczeństwa publicznego

dr Józef Jedynak

dyżury: sobota/niedziela (w przerwie między zajęciami)

 

 

 

Strefa studenta