www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tylko Uczelnie wyższe są uprawnione do prowadzenia studiów podyplomowych!

 

Wyjaśniając liczne wątpliwości informujemy, że tylko Uczelnie wyższe są uprawnione do prowadzenia studiów podyplomowych !

W związku z kierowanymi do ministerstwa zapytaniami dotyczącymi uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych przez różne podmioty, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , przypomina, że do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są wyłącznie uczelnie- publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, (…) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.art. 163– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Tarnowską Szkołę Wyższą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych http://www.tszw.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/

Strefa studenta