www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Trwa nabór na studia podyplomowe ,,Psychologia w edukacji i wychowaniu”.

Szanowni Państwo!

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia podyplomowe „Psychologia w edukacji i wychowaniu”.

Adresaci studiów:
studia przeznaczone są dla profesjonalnych wychowawców, nauczycieli, osób pracujących z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie oraz rodziców.

Cel studiów:
jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1670 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta