www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Trener Pracy

Cel szkolenia: wyposażenie przyszłego trenera pracy w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań z zakresu zatrudnienia wspieranego. 

Adresaci: szkolenie skierowane jest do członków personelu – zespołu interdyscyplinarnego  (trenerów pracy,  psychologów, doradców zawodowych i innych) – profesjonalistów pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi , którzy w przyszłości chcieliby podjąć pracę w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w podejmowaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Program szkolenia: 

I. Zatrudnienie wspomagane i jego podstawy. 

II. Trener pracy – profil kompetencyjny, zadania w zakresie pięciu kroków zatrudnienia wspomaganego, kodeks etyczny trenera pracy, warunki organizacyjne pracy trenerów. 

III. Wsparcie osób w celu planowania i rozwoju kariery. Tworzenie profilu zawodowego. 

IV. Trening i coaching. 

 

V. Wspieranie w poszukiwaniu pracy. Znajdowanie stanowiska pracy i zaangażowanie pracodawcy. 

VI. Wspieranie w miejscu pracy i poza nim. 

 

Ilość godzin: 30 godzin 

Cena: 985 zł 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

 

Strefa studenta