www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” dla studentów 1-go roku Pedagogiki specjalnej – magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium!

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. P. Moszczyńskiego wyznaczono na:  19.09.2019 r. godz. 11:00. 

Strefa studenta