www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tarnowska Szkoła Wyższa uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General.

 

Tarnowska Szkoła Wyższa po raz kolejny uzyskała akredytację i została certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson, dzięki czemu posiadamy uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General.

 

Co to oznacza?

Nasi studenci oraz inne zainteresowane osoby będą mogły w naszej uczelni uzyskać międzynarodowy, uznawany na całym świecie przez wielu pracodawców, uczelnie i władze certyfikat Pearson Test of English. Jest to egzamin określający poziom opanowania języka angielskiego.

Pearson Test of English opracowuje i przeprowadza egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, a  znajomość tego języka jest istotnym elementem codziennej pracy lub nauki. PTE ułatwia ocenę umiejętności oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego osiągnięty poziom zaawansowania, ponadto sprawdza praktyczną umiejętność posługiwania się językiem w czterech zakresach: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie, kładzie również nacisk na komunikację niż na znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych. Egzaminy Pearsona, uznawane są przez tysiące instytucji w Polsce i na całym świecie, są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów, uniwersytetów oraz pracodawców, dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka. Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu od największej instytucji egzaminacyjnej w Wielkiej Brytanii – Edexcel współpracującej z Grupą Pearson – światową firmą edukacyjną, do której należą takie marki jak Longman, Penguin czy Financial Times.

 

W Polsce egzaminy PTE General:

– zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

– uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

– uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)   

 

Strefa studenta