www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Szkolenie IT – Excel poziom zaawansowany

ADRESACI SZKOLENIA :

Osoby, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narzędzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień.

CEL SZKOLENIA:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu MS Excel w stopniu zaawansowanym. Po ukończeniu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

OPIS SZKOLENIA:

  1. Projektowanie arkuszy wykorzystujących wybrane funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, tekstowe, informacyjne, daty i czasu oraz wyszukiwania adresu.
  2. Tworzenie przykładowych arkuszy zgodnie z preferencjami słuchaczy,
  3. Ochrona arkuszu i skoroszytu
  4. Tworzenie wykresów w 2D i 3 D
  5. Operacje na listach, formularze, podsumowanie danych – konsolidowanie list, formatowanie warunkowe.
  6. Tworzenie dynamicznego raportu, porządkowanie grup danych za pomocą sum częściowych.
  7. Funkcje tablicowe, porównywanie wariantów, wykorzystanie narzędzi typu szukaj wyniku
  8. Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy danych ; tworzenie makr i programowanie w VBA
  9. Budowanie aplikacji; import i eksport danych; wymiana danych z aplikacjami zewnętrznymi; wydruk danych.

Strefa studenta