www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Szkolenie IT – CorelDRAW poziom zaawansowany

ADRESACI SZKOLENIA:

Uczestnicy, którzy posiadają podstawową znajomość obsługi systemu Windows.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z zaawansowanymi funkcjami programu CorelDRAW.

OPIS SZKOLENIA:

  1. Zaawansowane techniki pracy
  2. Techniki rysowania
  3. Praca z oknami dokowanymi
  4. Praca z teczką podręczną
  5. Zaawansowana praca z teksem
  6. Automatyzacja zadań w CorelDRAW
  7. Przygotowanie dokumentu do druku.

Strefa studenta