www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Szkolenie IT – AutoCad poziom podstawowy

ADRESACI SZKOLENIA:

osoby rozpoczynające pracę z programem AutoCAD np. architekci, konstruktorzy, projektanci, technologowie.

CEL SZKOLENIA:

poznanie obsługi i działania programu AutoCAD w zakresie rysunków płaskich 2D oraz samodzielne tworzenie profesjonalnej dokumentacji projektowej.

OPIS SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do programu AutoCAD.
 2. Tworzenie obiektów.
 3. Rysowanie precyzyjne.
 4. Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku.
 5. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów.
 6. Informacje i dane statystyczne.
 7. Kreskowanie i wypełnianie obszarów.
 8. Tworzenie opisów i tabel.
 9. Wymiarowanie i więzy
 10. Bloki, atrybuty i odnośniki zewnętrzne.
 11. Przygotowanie wydruku.
 12. Ćwiczenia poznanych technik projektowych.  

Strefa studenta