www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wysokość stypendiów wypłacanych studentom Tarnowskiej Szkoły Wyższej często pokrywa opłaty czesnego

Szanowni Państwo,

w Tarnowskiej Szkole Wyższej pomoc materialna dla studentów zwana popularnie stypendiami przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomogi.

Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta.

Strefa studenta