www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA- SPECJALNOŚĆ MUZYKOTERAPIA- rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo,

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia stacjonarne na kierunku Psychologia- specjalność muzykoterapia na rok akademicki 2019/2020.

Studia na kierunku Psychologia- specjalność muzykoterapia mają na celu wykształcenie wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, m.in. w placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w placówkach edukacyjnych z programem nauczania osób niepełnosprawnych, w placówkach penitencjarnych, ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji oraz ośrodkach rekreacji. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności diagnozy i zastosowania muzyki w procesie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – trzyletnich licencjackich – absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów w zakresie psychologii – specjalność muzykoterapia.

Szczegółowe informacje http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Studia-stacjonarne-kierunek-Psychologia-specjalność-muzykoterapia.pdf

Strefa studenta