www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tyflopedagogika – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którzy pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań na zajęciach w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.

 

Celem studiów podyplomowych jest :

 • profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia i podstaw rehabilitacji w tym zakresie;
 • wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej  z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego;
 • zgłębienie wiedzy na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrowania się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1500 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta