www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Studia podyplomowe- nowy nabór- rozpoczęcie zajęć luty 2019 r.

Szanowni Państwo,

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych- rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. 

  1. Psychologia w nauczaniu i wychowaniu.
  2. Edukacja dla bezpieczeństwa.
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju.
  4. Przygotowanie pedagogiczne.
  5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
  6. Zarządzanie w oświacie.
  7. Doradztwo zawodowe.
  8. Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna.
  9. Muzykoterapia. 

Szczegółowych informacji na temat organizacji studiów udziela Dziekanat Uczelni tel. 14 657 10 55 wew. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 13:00. 

Zapraszamy do kontaktu. 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTOWY W SPRAWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH http://www.tszw.edu.pl/podyplomowe/

Strefa studenta