www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA- nabór trwa!

Szanowni Państwo,

obserwując w ostatnich latach coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie neurologopedii a także wziąwszy pod uwagę potrzeby  doskonalenia i uzupełnienia wiedzy zgłaszane przez naszych licznych absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na pierwszą w naszej Uczelni edycję studiów podyplomowych
– kierunek Neurologopedia.

Dzięki nawiązanej współpracy z doświadczoną kadrą neurologopedów, możemy zapewnić, iż realizowany w toku studiów program kształcenia pozwoli Państwu uzyskać wiedzę i nabyć umiejętności  niezbędne do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej. Warunkiem podjęcia studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia z logopedii lub studiów podyplomowych z logopedii.

ATUTY STUDIÓW:

  • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii
  • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie neurologopedii pozwalającej na profesjonalną diagnozę i terapię zaburzeń pochodzenia mózgowego u dzieci i dorosłych
  • Zajęcia prowadzone przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej zapewniają najwyższą jakość kształcenia
  • Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje uprawnienie do posługiwania się tytułem zawodowym neurologopeda i może podjąć pracę m.in. w placówkach ochrony zdrowia, w placówkach edukacyjnych, otworzyć praktykę prywatną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (magister) z logopedii lub studia podyplomowe z logopedii
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie Tarnowskiej Szkoły Wyższej).
  • Dwie fotografie jak do dyplomu podpisane na odwrocie.

Termin składania dokumentów: od 25. 02. 2019 r. do 23. 03. 2019 r.

Informacja o przyjęciu na studia podyplomowe oraz data pierwszego zjazdu zostanie podana na stronie TSzW i przesłana pocztą.

Dokumenty można składać: w formie elektronicznej na adres uczelnia@tszw.edu.pl

W dziekanacie TSzW od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

ZAPRASZAMY !!!

 

Strefa studenta