www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Regulaminy

Poniżej znajdują się linki do regulaminów:

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin praktyk

Regulamin pomocy materialnej

 Regulamin biblioteki

 Regulamin Samorządu Studentów

Strefa studenta