www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Koła naukowe

Koło Miłośników Teatru i Filmu
Opiekun: dr Anna Skoczek
Prowadzący: Barbara Rodzaj I rok pedagogiki specjalnej WNS w Tarnowie

Cele Koła Miłośników Teatru i Filmu:

 • przygotowanie do odbioru współczesnych tekstów kultury
 • zachęcenie do udziału w aktualnych wydarzeniach kulturalnych, premierach teatralnych i filmowych
 • powołanie klubu dyskusyjnego (dyskusje na temat istniejących tendencji w światowym i polskim kinie i teatrze)
 • rozwijanie potrzeby uczestnictwa w kulturze
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań członków koła

Formy działalności koła:

 1. spotkania i dyskusje panelowe
 2. organizacja wyjazdów do teatru i kina
 3. udział w spotkaniach z ludźmi kultury
 4. referaty

Studenci I roku pedagogiki Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku uczcili Międzynarodowy Dzień Teatru wyjazdem na spektakl „Chory z urojenia”.

Koło integracji europejskiej
Cele Koła Integracji Europejskiej:

 • zdobywanie i poszerzanie ogólnej wiedzy członków na temat jednoczącej sie Europy i stosunków międzynarodowych
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań członków Koła
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą
 • propagowanie wiedzy dotyczącej świata, a zwłaszcza Europy, a w szczególności jej aspektów ekonomicznych, socjologicznych, kulturowych i politycznych
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła

Realizacja celów poprzez następujące formy działalności koła:

 • spotkania i dyskusje panelowe
 • udział w konferencjach naukowych i szkoleniach
 • spotkania z przedstawicielami samorządu, biznesu
 • studiowanie literatury obcojęzycznej -problematyka europejska
 • referaty

Koło naukowe nowatorskich koncepcji pedagogicznych

ze szkolenia…

Strefa studenta